ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดแต่งกายนักเรียน / ชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นักเรียนชายใช้ชุดลูกเสือสำรอง ผ้าพันคอสีเลือดหมูแถบขาว