ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียน

    1. หมายเลขโทรศัพท์ 0610965830

    2. อีเมล์: numkathom@loei1.go.th

นายทศพล จันโทวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

    1. หมายเลขโทรศัพท์ 0610965830

    2. อีเมล์: numkathom@loei1.go.th

แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

3. เพจโรงเรียน