ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่

จังหวัดเลย 42140

โทร.061-0965830

เพจ น้ำกระโทม ท่าลี่

E - mail numkathom@loei.go.th